Jak wyszukać

 • Wybierz rodzaj kredytu.

  Wybierz, co chcesz skredytować.

 • Wprowadź dane.

  Wprowadź kwotę kredytu, wartość nieruchomości, okres i walutę kredytu. Jeśli chcesz spersonalizować wyszukiwanie, przejdź do parametrów "Zaawansowane". "Jak spersonalizować wyszukiwanie".

 • Kliknij "Wyszukaj".

  Otrzymujesz listę banków spełniających kryteria.

Wróć do spisu treści

Jak spersonalizować wyszukiwanie.

 • Wprowadź dane podstawowe.

  Zobacz "Jak wyszukać kredyt".

 • Kliknij "Zaawansowane".

  Będziesz mógł spersonalizować: liczbę źródeł dochodu, ich rodzaj, wysokość, okres uzyskiwania i walutę.

 • Kliknij "Wyszukaj".

  Otrzymujesz listę banków spełniających kryteria.

Wróć do spisu treści

Jak sprawdzić dlaczego bank nie spełnia kryteriów.

 • Wyszukaj banki.

  Zobacz "Jak wyszukać kredyt".

 • Przejdź do sekcji "Banki spełniające
  wybrane kryteria"

  Znajdziesz tu listę logotypów banków.

  Logo banków spełniających kryteria są kolorowe.

 • Najedź myszką na wyszarzony logotyp.

  Otrzymasz komunikat z informacją o powodach odrzucenia banku.

 • Przejdź do sekcji z parametrami i odpowiednio
  zmodyfikuj dane (podstawowe lub zaawansowane).

  Zobacz "Jak wyszukać kredyt".

  Zobacz " Jak spersonalizować wyszukiwanie".

 • Kliknij "Wyszukaj"
Wróć do spisu treści

Jak czytać wyniki.

 • Wyszukaj banki.

  Zobacz "Jak wyszukać kredyt".

 • Przejdź do sekcji "Porównanie najlepszych
  ofert kredytowych".

  Otrzymujesz listę ofert z poszczególnych banków

  spełniających wprowadzone kryteria.

  Wyniki posortowane są według zakładek.

 • Zmieniaj zakładki w zależności
  od oczekiwań klienta:

  Najniższa rata.

  Najniższa prowizja.

  Najniższe koszty początkowe.

  Najniższa suma odsetek.

  Najniższe koszty całkowite.

  Wszystkie oferty.

Wróć do spisu treści

Jak przygotować ofertę.

 • Wyszukaj banki.

  Zobacz "Jak wyszukać kredyt".

 • Wybierz odpowiednią ofertę.

  Dodaj maks. 4 wybrane oferty do porównania

  (mogą być z różnych zakładek).

 • Kliknij „Przygotuj ofertę”.

  Otrzymujesz szczegółowe porównanie parametrów

  kredytowych wybranych banków.

Wróć do spisu treści

Jak spersonalizować ofertę.

 • Przygotuj ofertę.

  Zobacz "Jak przygotować ofertę".

 • Przejdź do sekcji:

  "Ustawienia indywidualne"

  – ręczne ustawienia wielkości prowizji, marży,

  stopy procentowej.

  "Produkty dodatkowe" (wymagane)

  – ręcznie ustawienia listy wybranych produktów

  obowiązkowych (o ile to możliwe).

  "Produkty dodatkowe" (do wyboru)

  – ręczne ustawienia listy wybranych produktów

  dobrowolnych (o ile to możliwe).

 • Wydrukuj spersonalizowaną ofertę.
Wróć do spisu treści

Jak wydrukować ofertę klienta.

 • Przygotuj ofertę.

  Zobacz "Jak przygotować ofertę".

 • Kliknij "Pobierz ofertę" i wybierz
  jeden z trzech wariantów:

  "Oferta pełna" – zawiera cały zestaw informacji.

  "Oferta skrócona" – zawiera informacje podstawowe

  o kosztach i wcześniejszej spłacie kredytu.

  "Oferta spersonalizowana" – "Dostosuj" – sam zdecyduj

  co ma zawierać wydruk dla klienta.

 • Zapisz plik PDF na dysku.

  Otrzymujesz plik gotowy do wysłania klientowi.

Wróć do spisu treści

Jak spersonalizować
wydruk oferty
dla klienta:

 • Zobacz.

  Zobacz "Jak wydrukować ofertę dla klienta".

 • Kliknij "Pobierz ofertę" i wybierz
  opcję "Dostosuj".
 • Zdecyduj, co ma się pojawić na wydruku.

  Z okna "Dostosuj ofertę" wybierz te sekcje,

  które mają pojawić się na wydruku.

 • Kliknij "Drukuj".

  Otrzymujesz spersonalizowany plik gotowy

  do wysłania klientowi.

Wróć do spisu treści

Jak przygotować harmonogram spłat.

 • Przygotuj ofertę.

  Zobacz "Jak przygotować ofertę".

 • Kliknij "Harmonogram" i wybierz
  interesującą Cię opcję.

  "Pobierz PDF" – jeśli nie potrzebujesz rozbijać

  kredytu na transze.

  "Dodaj harmonogram transz" – jeśli potrzebujesz

  indywidualnego harmonogramu wypłaty transz.

 • Zapisz plik PDF na dysku.

  Otrzymujesz plik z harmonogramem gotowym do wysłania klientowi.

Wróć do spisu treści

Jak przygotować listę wymaganych dokumentów:

 • Zobacz.

  Zobacz "Jak wydrukować ofertę dla klienta".

 • Kliknij "Wymagane dokumenty".
 • Zapisz plik PDF na dysku.

  Otrzymujesz plik z listą dokumentów wymaganych

  przez bank. Plik jest gotowy do wysłania klientowi.

Wróć do spisu treści